Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

ifiwereaboy
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary vianivea nivea

March 03 2015

8298 fe59 390
Reposted fromsunlight sunlight viarawwwr rawwwr
ifiwereaboy
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromMissMurder MissMurder viasolovely solovely

February 26 2015

ifiwereaboy

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
Reposted fromMissMurder MissMurder viadreamlike dreamlike

January 22 2015

ifiwereaboy
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viadreamlike dreamlike
ifiwereaboy
ifiwereaboy
5963 15bd 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaseeyousoon seeyousoon

January 18 2015

ifiwereaboy
7055 6c27 390
Reposted fromretaliate retaliate vialittledarling littledarling
ifiwereaboy
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki.
— Mark Twain

November 22 2014

ifiwereaboy
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaanncey anncey
ifiwereaboy
1421 0181 390
Reposted fromretaliate retaliate vianadelle nadelle
ifiwereaboy
5608 925d 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianadelle nadelle
6378 6ecb 390
Reposted fromunco unco vianadelle nadelle
ifiwereaboy
2538 1f46 390
Reposted fromsfeter sfeter viaphilomath philomath
3211 d0e1 390
Reposted fromPoooly Poooly vialittledarling littledarling
ifiwereaboy
7269 2f69 390
ifiwereaboy
2367 2c71 390
Reposted fromretaliate retaliate viacheshiresmile cheshiresmile
ifiwereaboy
9315 5995 390
ifiwereaboy
2277 d208 390
Tylko wariaci są coś warci..
Reposted fromsilarek silarek viaoutoflove outoflove
ifiwereaboy
6371 cd65 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl